Faller priset på vete, soja eller diesel, ökar värdet på Mini Future Short med en hävstång på värdeminskningen. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid fallande priser på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång. Stiger priset på underliggande tillgång riskerar du som investerare att förlora hela eller delar av din investering. Läs mer i Produktblad, Frågor och svar, Slutliga villkor, Prospekt respektive Faktablad.

Mer information

Produktblad Mini Future Short

Frågor och svar

Prospekt