Med anledning av Riksbankens höjning av Reproräntan höjs räntan på kontokrediter samt privat- och företagslån med 0,25 % from 18/5-2022.