Vi jobbar för bygdens utveckling. En viktig del i detta är att stödja frivilligorganisationer och föreningar. Du som får stöd av oss, använd gärna vår logotype. Tillsammans blir vi starkare i annonsering, programblad, skyltar, på hemsidor eller andra platser där ni behöver synas.

Ni kan få vår logotype i rätt format om ni mailar var den ska användas och hur stor den behöver vara. Kontakta