Meny
Privat
Företag
Om oss

Privatavdelningen

Jenny Ihregren

Jenny Ihregren-Svensson

Privatmarknadschef

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 29


Cecilia Edström Karlsson

Cecilia Edström Karlsson

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 33

Epost

Marie Djerf

Marie Djerf

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 30


Jonna Hjelte

Jonna Hjelte

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 17


Siri Wetell

Siri Wetell 

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 34

E-post

Ida Svärd

Ida Svärd

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 28

Epost

Lena Djerf

Lena Djerf

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 22

Epost

Erik Ivinger

Erik Ivinger

Licensierad privatrådgivare

Tel 0123-129 21

Epost

Thomas Lindén

Thomas Lindén 

Försäkringsspecialist

Tel 0123-129 39

Eleonor Sandberg

Eleonor Sandberg

Licensierad privatrådgivare

Föräldraledig

Tel 0123-129 26

Epost

Julia Majer

Julia Majer

Kassa och kundtjänst

Tel 0123-129 47

Ulf Rödin

Ulf Rödin

Kassa och kundtjänst

Tel 0123-129 27


Erica Angefur

Erica Angefur

Kundstöd privat

Föräldraledig

Tel 0123-129 18

Epost

Heroine Shirambere Wendelin

Héroïne Shirambere Wendelin

Kassa och kundtjänst

Tel 0123-129 20

E-post

Sara starkås

Sara Starkås

Kassa och kundtjänst

Tel 0123 129 13

Epost

Mari Jakobsson

Jurist

Tel 0732-52 32 20

Epost