Hoppa till textinnehållet

Valdemarsviks Sparbanks styrelse

Valdemarsviks Sparbanks styrelse

Valdemarsviks Sparbanks styrelse har det yttersta ansvaret för Valdemarsviks Sparbanks verksamhet. Styrelsen väljs av huvudmännen på årsstämman varje år. Totalt har Valdemarsviks Sparbank 50 huvudmän. Styrelsen består av sex ledamöter, samt VD och en arbetstagarrepresentant. Styrelsens medlemmar väljs på tre år. Den valda styrelsen fördelar uppdragen inom sig. De ärenden som behandlas i styrelsen följer sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Valdemarsviks Sparbank är i den dagliga verksamheten organiserad utifrån Företagsmarknad, Privatmarknad, Affärsstöd samt Riskstab.