Utbildningar i urval:

  • Master of Business Administration MBA, Handelshögskolan i Stockholm
  • Civilekonomutbildning, Linköpings universitet
  • Styrelseutbildningar
  • Militärutbildningar, Sjöbefälsskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet i urval:

  • 2008 - Toyota Material Handling International AB, VD
  • 2005 - 2008 Toyota Material Handling Europe AB, VD
  • 1998 - 2005 BT Europa, VD
  • 1991 - 1998 ABB i Finspång och Norrköping, vice VD


Förtroendeuppdrag:
Lars Sjödahl är aktiv inom Östsvenska Handelskammaren som styrelseledamot, inom några nätverk som rådgivare, styrelseledamot och coach till ny- och småföretagande i Östergötland. Han är också ledamot inom det nybildade ”Vision East Sweden” där några av regionens företag arbetar med bildandet av den nya Regionen Öst.