Valdemarsviks Sparbank är - och har alltid varit - en fristående bank. Det innebär att vi inte har några enskilda ägare som andra företag. Ägare är alla som har konton i banken.

Redan från bankens första början var mottot bygdens besparingar till bygdens blomstring. Det gäller än idag. Bankens vinst stannar i Valdemarsviks Sparbank. Vinsten används på två sätt. Dels till att göra nytta på orten där kunderna lever och verkar. Dels till att stärka det egna kapitalet för att skapa trygghet och garanti för våra kunder.


Denna enkla ekvation är anledningen till att Valdemarsviks Sparbank aldrig nämnvärt har påverkats av börskrascher, lågkonjunkturer eller ekonomisk oro i världen. Varken på 1930-talet, 1990-talet och sannolikt inte heller i framtiden.