Det är tryggt att vara kund i Valdemarsviks Sparbank. Vår ekonomiska stabilitet är svår att överträffa. Vår soliditet är hög. Vi har i princip nästan dubbelt så mycket kapital som lagar och förordningar kräver av oss. Valdemarsviks Sparbank har också en mycket god volymtillväxt. Vi blir större och starkare vilket också vårt senaste bokslut visar.

Vi är motorn i den lokala kreditmarknaden – men utan eget vinstintresse. Valdemarsviks Sparbank gör ingen vinst som fördelas till aktieägare. Vår vinst används till att hålla en sund kreditmarknad som utvecklar kommunens företag och invånare och som skapar långsiktig trygghet för våra kunder. Detta skapar också goda förutsättningar för att möta framtiden – oberoende av den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

Mer ekonomisk information