Meny
Privat
Företag
Om oss

Fel ska inte upprepas

Det är viktigt att du är nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi att du framför det till oss. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till klagomålsansvarig i banken med adress:

Valdemarsviks Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 144
615 23 Valdemarsvik

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilken tjänsteman du haft kontakt med i ärendet.

Ida Svärd, privatrådgivare

Råd och hjälp utanför Valdemarsviks sparbank

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.


Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel 08-24 30 85
www.konsumenternas.se


Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar opartiskt och  kostnadsfritt privatpersoners tvister mot näringsidkare.


Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm