För oss på Valdemarsviks Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi att du framför dina synpunkter till oss. Banken har en särskild policy som behandlar detta. Policyn betonar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund samt att snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering.