Utbildningar i urval:

  • Gymnasial Jordbrukslinje
  • Handelskammarens Diplomutbildning i styrelsearbete
  • Maskinskötarutbildning
  • Ekonomiutbildning

Arbetslivserfarenhet i urval:

  • 1990 - Egenföretagare; mjölkproduktion, jord och skog.
  • 2002 - 2008 LRF-konsult
  • 1990 Lärarvikarie

Förtroendeuppdrag:
Maria Jonsson har haft förtroendeuppdrag, bland annat i Lantbrukarnas Riksförbund där hon suttit med i valberedningen. Hon har också haft förtroendeuppdrag inom Husdjursföreningen Växa.