Det finns en garanti för alla som sparar sina pengar i Valdemarsviks Sparbank. Garantin är vår balansräkning. Vi har under många år byggt upp vårt egna kapital och ackumulerat vinster år efter år utan avbrott. Vårt egna kapital ligger idag runt 281 miljoner kronor.

En starkare garanti än vår balansräkning kan ingen kund efterfråga. Vi har dessutom en väldigt stark riskkontroll. Trots det, har staten inrättat en insättningsgaranti för banker och kreditinstitut om de skulle gå i konkurs. Naturligtvis omfattas alla våra konton även av denna garanti.