På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Du kan även sköta betalningar med kontot och med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan du koppla bankkort till kontot.

Kontot står i ditt eget namn. Ungdomskontot övergår till ett Privatkonto när du fyller 21 år.