Valdemarsviks Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:

Ostkustens Risk & Compliance AB
Box 322
593 24 Västervik